Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

  • Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2019, Công ty chuyển sang sử dụng vỏ bao mới.Các mẫu vỏ bao mới như sau:
slidenew2

01/01/2011 12:00:00 SA

Song song việc triển khai gói kích cầu phát triển kinh tế trị giá 1 tỷ USD, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành soạn thảo một số chương trình phát triển kinh tế - xã hội mà thông qua các chương trình đó góp phần kích cầu tiêu thụ xi măng.

Vỏ Bao

Vỏ bao

Vỏ bao

Xi măng PCB30-40

Vỏ bao xi măng PCB30-40

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi - Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com